"In viata, daca muncesti, stii;
daca stii si crezi (in Dumnezeu), trebuie sa vrei,
iar daca vrei, trebuie sa poti"

Marin Toma
Presedinte C.E.C.C.A.R.

Smaller Default Larger
Modificare Declaraţia 311 

 O.P.A.N.A.F. nr. 632 din 9 martie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Precizări suplimentare: 
-        declaraţia 311 se depune de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) saz h) din Codul fiscal (societate declarată inactivă, societate suspendată temporar la Registrul comenţului, asociaţii/administratorii au cazier, nedepunere de declaraţii, depunere de declaraţii fără operaţiuni, societatea nu justifică intenţia de a face activităţi economice) şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal; 
-        în declaraţie se va menţiona taxa pe valoarea adăugată colectată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) saz h) din Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal; 
-        declaraţia 311 se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunile respective;