"In viata, daca muncesti, stii;
daca stii si crezi (in Dumnezeu), trebuie sa vrei,
iar daca vrei, trebuie sa poti"

Marin Toma
Presedinte C.E.C.C.A.R.

Smaller Default Larger

INTOCMIRE SITUATII FINANCIARE

Persoanele juridice au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale. Acestea sunt documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.

Situatiile financiare anuale sunt compuse din:

- bilant prescurtat;

- cont de profit si pierdere;

- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate, pentru persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime - total active: 3.650.000 euro;

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc doua dintre aceste trei criterii de marime precum si societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, intocmesc situatii financiare anuale cu 5 componente, respectiv:

- bilant;

- situatia modificarilor capitalului propriu;

- situatia fluxurilor de numerar;

- note explicative la situatiile financiare anuale.