Fonduri europene pentru IMM-uri

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2.
Pentru interprinderile mici, beneficiarii trebuie sa contribuie cu 30% din totalul cheltuielilor eligibile, iar la interprinderile mari cu 50%.
Investitiile eligibile cuprind:
  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Criteriile de eligibilitate:

  • Să fie societate sau societate cooperativă
  • Să fie întreprindere mică sau mijlocie dn mediul urban, ori întreprindere mijlocie din mediul rural.
  • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
  • O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2020 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2019 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019.
  • Investițiile trebuie să fie pentru grupele CAEN cuprinse în anexa la Ghid. Sunt prevăzute domenii din cele mai diverse: firme de software, fabricarea de mobilă, activități de alimentație (catering), săli de fitness, făbricuțe de confecții, service de calculatoare etc.

Discuta cu un expert

Ne place sa discutam cu fiecare antreprenor in parte despre planurile si dificultatile pe care le intampina, dar si sa povestim mai multe despre oportunitatile de finantare.

Te invitam la o discutie unu-la-unu cu expertul nostru in proiecte de finantare, pentru a intelege mai bine nevoile tale si ale afacerii tale.