Consultanta

Informarea periodica a conducerii societatii privind situatia economico-financiara a acesteia.

 • consultanta privind inceperea unei afaceri prin identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora
 • consultanta cu privire la procedurile de inregistare fiscala prin identificarea taxelor si contributiilor aplicabile domeniului dumneavoastra
 • consultanta la calculul impozitelor si taxelor, optimizarea impozitelor si taxelor de plata precum si rambursarea acestora
 • asistenta in timpul controalelor fiscale
 • obtinerea de certificate fiscale

Reconstituire contabilitate

Constă din refacerea evidenţei financiar-contabile pe o perioadă de trei exerciţii financiare anterioare (limită prevăzută de lege) în situaţia în care, de comun acord cu clienţii noştri, considerăm că aceasta nu a fost întocmită corespunzător şi nu reflectă situaţia reală existentă.

Acest servciu este disponibil şi companiilor aflate în reorganizare sau lichidare judiciarăraportarilor

Tinerea Contabilitatii

 • Informarea periodica a conducerii societatii privind situatia economico-financiara a acesteia.
 • acordarea de asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;
 • asistenta in intocmirea documentelor contabile primare si circuitul acestora;
 • inregistrarea documentelor contabile conform legislatiei in vigoare;
 • evidenta solduri clienti si furnizori;
 • evidenta contabila a mijloacelor fixe;
 • evidenta scriptica a stocurilor de marfuri, materiale, obiecte de inventar;
 • inregistrarea statelor de salarii si intocmirea/depunerea declaratiilor sociale lunare;
 • intocmirea balantei de verificare;
 • intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar
 • registrului fiscal, cartea are;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind
 • impozitele si taxele datorate;
 • intocmirea si depunerea raportarilor contabile semestriale;
 • intocmirea/verificarea/certificarea si depunerea bilantului contabil;
 • refacerea evidentei contabile;
 • activitati de cenzorat;
 • auditarea situatiilor financiare anuale;
 • misiuni speciale de audit, inclusiv revizuiri contabile;
 • alte servicii contabile adaptate la nevoile clientului.
 • Completare OP catre Bugetul General Consolidat completare OP trezorerie pentru bugetul general consolidat

Intocmire situatii financiare

Situatiile financiare anuale sunt compuse din:

 • bilant prescurtat
 • cont de profit si pierdere
 • note explicative la situatiile financiare anuale simplificate, pentru persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime – total active: 3.650.000 euro
 • cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro
 • numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

Efectuare analize economico-financiare

 • Intocmirea si certificarea situatiilor financiare anuale
 • Analiza structurilor financiare
 • Analiza fluxurilor de trezorerie
 • Analiza creanţelor şi datoriilor
 • Analiza structurii patrimoniului
 • Calculul impozitelor şi taxelor
 • Asistenţă în timpul controalelor fiscale

Contactează-ne