Administrare personal

Informarea periodica a conducerii societatii privind situatia economico-financiara a acesteia.

 • Gestionarea (intocmire/actualizare) dosarelor de personal
 • Intocmirea contractelor individuale de munca
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
 • Intocmirea documentatiei pentru incetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de munca
 • Intocmirea documentatiei pentru incetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de munca
 • Intocmirea adeverintelor de vechime
 • Intocmirea documentatiei privind abaterile disciplinare
 • Consultanta in pastrarea evidentei privind prezenta salariatilor
 • Consultanta in privinta planificarii si evidentei concediilor de odihna
 • Consultanta in toate problemele de legislatia muncii
 • Intocmirea de rapoarte la solicitarea clientului
 • Suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului

Servicii Revisal

Serviciul Revisal cuprinde urmatoarele activitati:

 • Completarea in Registrul de evidenta a salariatilor (Revisal) a tuturor contractelor individuale de munca;
 • Inregistrarea in Registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) a tuturor modificarilor/suspendarilor/incetarilor intervenite in cadrul raporturilor de muncă
 • Transmiterea Registrului de evidenta a salariatilor (Revisal) catre Inspectoratul Teritorial de Munca, conform prevederilor legale

Servicii Salarizare

Prin externalizarea serviciilor de salarizare, firmele pot redirectiona timpul si efortul pentru derularea altor activitati mult mai importante pentru dezvoltarea afacerii.

 • Verificarea si procesarea pontajului lunar si a tuturor datelor necesare calculului salarial;
 • Verificarea certificatelor de concediu medical
 • Calculul salarial
 • Livrarea documentelor rezultate din calculul salarial: statul de salarii, fluturasi de salarii, nota contabila
 • Generarea si transmiterea la ANAF a declaratiei unice
 • Evidenta concediilor de odihna
 • Generarea rapoartelor statistice privind datele de personal si salarizare atunci cand clientul este inclus in esantionul Comisiei Nationale de Statistica
 • Generarea si depunerea fiselor fiscale anuale
 • Intocmire de adeverinte de salariat (salariu, tip general pentru angajat, stagiu cotizare CAS, pentru spitalizare, de vechime, etc.)
 • Consultanta in problemele de salarizare
 • Intocmirea de rapoarte de salarizare la solicitarea clientului